search
top
Currently Browsing: Dzieła malarzy

„Krajobraz z Poronina”

Dzieło pod tytułem „Krajobraz z Poronina” namalował polski malarz Władysław Jarocki. Artysta ten urodził się w Podhajczykach w Małopolsce w roku tysiąc osiemset siedemdziesiątym piątym roku zmarł zaś w roku tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym piątym w Krakowie. Obraz ten pochodzi z roku tysiąc dziewięćset piętnastego. Namalowany w technice olejnej na tekturze. Jest średnich rozmiarów. Mierzy dokładnie siedemdziesiąt dziewięć centymetrów na sześćdziesiąt trzy centymetry. Znajduje się obecnie w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. Jest to krajobraz zimowy. Widzimy na nim przykryte śniegiem domy, a raczej chaty góralskie. Na tle wzgórz. Plamy są wyraźne. Farba kładziona grubo. Stylem przypomina obrazy Vincenta Van Gogha. Jest to bardzo piękny pejzaż. Gama barwna jest bardzo szeroka. Występują zarówno ciepłe brązy jak i zimne błękity. Bardzo ładnie namalowany śnieg który zdradza inspiracje impresjonistami dla których cień nie był czarny. Na pierwszym planie śnieg i drzewo na drugim wspominane już chaty a na trzecim wzgórze obsiane drzewami.

„Pejzaż z okolic Krakowa”

Obraz pod tytułem „Pejzaż z okolic Krakowa” namalował polski artysta Roman Kochanowski. Malował on przeważnie pejzaże. Malarz ten urodził się w tysiąc osiemset pięćdziesiątym siódmym roku w Krakowie, zmarł zaś w roku tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym w Freising w Bawarii. Dzieło to pochodzi z roku tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego. Namalowane zostało techniką olejną na płótnie. Ma bardzo duże wymiary. Mierzy dokładnie dwieście jedenaście centymetry na sto siedemnaście centymetrów. Znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest to piękny pejzaż przedstawiający dzieci bawiące się nad strumieniem z kaczkami. Kompozycja otwarta statyczna. Gama barwna bardzo szeroka. Bardzo mocny realizm. Na pierwszym planie znajduje się potok wraz z dziećmi. Drugi plan zajmuje skarpa z suchym drzewem zaś trzeci i dalszy drzewa pomiędzy którymi pasą się krowy. Źródło światła nie jest widoczne nie powoduje ono też silnego światłocienia. Pejzaż typowo Polski. Widać fascynacje przyrodą rodzinnego kraju. Obraz ten zapewne pochodzi z okresu chłopomanii kiedy to polska inteligencja zafascynowała się kulturą ludową.

„W ogrodzie przy klombie”

Dzieło pod tytułem „W ogrodzie przy klombie ” namalował polski artysta Władysław Podkowiński. Artysta ten urodził się w tysiąc osiemset sześćdziesiątym szóstym w Warszawie, zmarł zaś w tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym piątym w swym rodzinnym mieście. Obraz ten Podkowiński namalował cztery lata przed śmiercią w roku tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym pierwszym. Stworzony w technice olejnej na płótnie. Jest średnich wymiarów. Mierzy dokładnie pięćdziesiąt centymetrów na sześćdziesiąt jeden centymetrów. Znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jest stworzony w duchu impresjonizmu, chociaż artysta używa takiego koloru jak czerń. Malowany jest małymi plamkami które zespalają się w oku w jedną całość. Na pierwszym planie widzimy pośrodku kobietę sięgającą po kwiat ma ona na głowie kapelusz i trzyma się druga ręka pod bok. Na drugim planie po lewej stronie znajdują się kwiaty zaś na trzecim po prawej stronie idzie mężczyzna z dziewczynką. Obraz ten wygląda na rodzinny spacer po ogrodzie.

« Previous Entries

top