search
top

Prawne aspekty produkcji filmowej.

Każdy producent marzy, aby jego film przyciągnął jak najwięcej widzów, a koszty realizacji przedsięwzięcia były jak najniższe. Zabierając się jednak za produkcję filmów należy zapoznać się z wieloma aspektami, między innymi z podstawami prawnymi branży filmowej, które zawarte są w Ustawie o Kinematografii, uchwalonej 30 czerwca 2005 roku. Czym właściwie jest produkcja filmowa? W świetle ustawy jest nią: „zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, prowadzących do wytworzenia filmu w postaci kopii wzorcowej”. W ustawie tej można znaleźć wiele innych definicji, a rozdział III jest szczególnie ważny, bo dotyczy dofinansowywania przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, jej dystrybucji i rozpowszechniania a także promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej. Można tam znaleźć informacje kto może starać się o dofinansowanie, w oparciu o jakie kryteria i obowiązki wynikają z uzyskania dofinansowania.

Comments are closed.

top