search
top

Media i wpływ na ludzi

Nie da się ukryć, że różnorodne media mają ogromny wpływ na ludzi. Gazety, czasopisma, ale także telewizja, radio oraz internet mocno kształtują naszą opinię i światopogląd. Właściwie każda informacja jaka do nas dociera została już wcześniej przetworzona, więc otrzymujemy ją w subiektywnym świetle. Wszystko zostaje pokazane nam w bardzo konkretny sposób, a poza tym nie mamy możliwości weryfikacji takich informacji, gdyż nie jesteśmy w stanie wszędzie się pojawić. Widać tutaj, więc wielkie niebezpieczeństwo i niepewność związaną z przekazywanymi informacjami. Z jednej strony media stanowią źródło naszej wiedzy, ale z drugiej nie można im do końca zaufać, zwłaszcza, że nie są wolne od nacisków politycznych. W związku z tym każdy odbiorca musi być świadomy, że jest poddawany indoktrynacji, manipulacji i stosuje się wszelkie socjotechniki, by przekazywane informacje zostały odebrane w bardzo konkretny sposób. Często też nie podaje się wszystkich informacji, a jedynie pobieżne fragmenty, z których trudno wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Naprowadzają nas również komentarze dziennikarzy, więc trzeba rzeczywiście dość mocno się pilnować, by nie dać się zmanipulować mediom. Bardzo ważne jest to, żeby być widzem świadomym i analizować wydarzenia pod rozmaitym kątem, nie ulegając wyraźnie stosowanej presji.

Wizerunek w mediach

Kreowanie wizerunku firm, osób czy gwiazd odbywa się także, a nawet przede wszystkim za pośrednictwem mediów, więc na pewno trzeba zwrócić uwagę na takie zjawisko. Wszystkie informacje podawane są do naszej wiadomości w pewien ściśle określony sposób. Niekoniecznie jest to tendencyjność, ale pewnego rodzaju subiektywność, która nakazuje odbiorcom patrzeć na problem czy zjawisko w pewien bardzo konkretny sposób. Kreowanie wizerunku w mediach związane jest niestety w wielu przypadkach także z manipulacją, więc jeśli jesteśmy po drugiej stronie należy wyrobić sobie pewien styl odbioru. Nie można przyjmować wszystkich informacji bezkrytycznie i uważać ich za pewnik, a tym bardziej wierzyć na słowo politykom. Należy przede wszystkim podchodzić do wszystkiego, co pokazywane w mediach z dystansem, co jest najlepiej widoczne chociażby na przykładzie reklam. W związku z tym należy koniecznie zastanowić się nad takimi rozwiązaniami, jakie będą dla nas najbardziej komfortowe, a wtedy najwięcej zyskamy i zapewnimy sobie to, co dla nas najlepsze. Kreowanie wizerunku w mediach odbywa się na wiele rozmaitych sposobów, wykorzystuje się przede wszystkim socjotechnikę, więc na pewno trzeba być tego wszystkiego bardzo świadomym i nie pozwolić sobą manipulować, a wtedy nasza postawa będzie odpowiednia do odbierania komunikatów przesyłanych przez media.

top