search
top

„Krajobraz z Poronina”

Dzieło pod tytułem „Krajobraz z Poronina” namalował polski malarz Władysław Jarocki. Artysta ten urodził się w Podhajczykach w Małopolsce w roku tysiąc osiemset siedemdziesiątym piątym roku zmarł zaś w roku tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym piątym w Krakowie. Obraz ten pochodzi z roku tysiąc dziewięćset piętnastego. Namalowany w technice olejnej na tekturze. Jest średnich rozmiarów. Mierzy dokładnie siedemdziesiąt dziewięć centymetrów na sześćdziesiąt trzy centymetry. Znajduje się obecnie w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. Jest to krajobraz zimowy. Widzimy na nim przykryte śniegiem domy, a raczej chaty góralskie. Na tle wzgórz. Plamy są wyraźne. Farba kładziona grubo. Stylem przypomina obrazy Vincenta Van Gogha. Jest to bardzo piękny pejzaż. Gama barwna jest bardzo szeroka. Występują zarówno ciepłe brązy jak i zimne błękity. Bardzo ładnie namalowany śnieg który zdradza inspiracje impresjonistami dla których cień nie był czarny. Na pierwszym planie śnieg i drzewo na drugim wspominane już chaty a na trzecim wzgórze obsiane drzewami.

Comments are closed.

top