search
top

„Impresja, wschód słońca”

Obraz pod tytułem „Impresja, wschód słońca” namalował Claude Monet. Malarz francuski. Był to jeden z największych impresjonistów. Właśnie nazwa impresjonizm została wymyślona pod wpływem owego obrazu. Malował w plenerze. Studiował grę świateł i refleksy świetlne. Artysta ten urodził się w Paryżu w roku tysiąc osiemset czterdziestym. Zmarł zaś w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym szóstym w Giverny. Obraz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł sztuki zaraz po Mona Lisie. Wykonane zostało w roku tysiąc osiemset siedemdziesiątym drugim. Obecnie znajduje się w zbiorach Musee Marmottan w Paryżu. Jest to widok postu w Hawrze. Kolory są cieple, trochę zabrudzone. Obraz malowany małymi długimi pociągnięciami pędzla. Na pierwszym planie widzimy małą czarną łódkę i zarys postaci na niej. Dalej we mgle rysuje nam się widok portu. Na niebie zaś świeci pomarańczowe słońce. W tym obrazie przeważają oranże oraz słaba czerń. Ciemna czarna łódka jest dominantą tego dzieła i przykuwa wzrok jako pierwsza. W lewym roku widać podpis artysty i rok stworzenia.

Muzyka w średniowieczu

Przez długie stulecia kościoły średniowieczne rozbrzmiewały w porze nabożeństw dźwiękami chorałów. Chorały te, zwane gregoriańskimi, śpiewane były na jeden głos tylko przez mężczyzn, przede wszystkim mnichów i kleryków, bez towarzyszących instrumentów, Śpiewano również, oparte na chorale, stałe części mszy-psalmy, hymny oraz antyfony. Melodie chorału początkowo zapisywano za pomocą liter, następnie pojawił się zapis neumatyczny. Składał się on z kwadracików, rombów, kreseczek, odzwierciedlających w uproszczony sposób ruch linii melodycznej. W XII i XIII wieku rozwijała się także muzyka świecka. Proste melodie, głównie na rynkach, wyśpiewywali waganci(po łacinie „włóczyć się”) a w Polsce zwani rybałtami. Opiewające w cuda przygody i barwne zdarzenia oraz cnoty wybranek serc, były utworami trubadurów, muzyków i poetów, wędrujących ze swymi pieśniami od zamku do zamku. Ich popisom towarzyszyły dźwięki lutni lub fletu. Pierwszy zapis melodii na czterech poziomych liniach równoległych wynalazł włoski mnich Guido z Arezzo. Wynalazł on także nazwy dla podstawowych dźwięków gamy. Piątą linie dodano około 1200 roku. W Polsce słynne były pieśni opiewające życie i męczeńską śmierć wielkich świętych- św. Wojciecha i Stanisława.

Jakość filmu a telewizor

Im lepszy telewizor tym lepszy efekt oglądani filmu i to w zasadzie sprawdza się w każdym niemalże wypadku. Napisałem celowo, że niemalże każdym, ponieważ o tym czy film będzie dobry i z chęcią będziemy go oglądać zależy głównie od jego fabuły i od tego czy był zrobiony w dobrym guście, a ten z kolei, czyli gust jest zupełnie indywidualną sprawą każdego człowieka, więc każdy z nas oceni w innej skali dany film. Jednak przeważnie wielki wpływ ma na jakość oglądanego filmu to, w jakim telewizorze go oglądamy. Im większej klasy telewizor to oczywiście zadowolenie z oglądanego filmu będzie znacznie większe niż mielibyśmy oglądać go w malutkim telewizorze, który jest nieco uszkodzony i jego wyrazistość i jakość wyświetlani pozostawia wiele do życzenia. Jednak musimy się liczyć z tym, że dobry telewizor jest dość drogi i nie wszystkich ludzi będzie stać na zakup danego telewizora. Koszt jest wysoki, bo niekiedy dochodzi nawet do kilkunastu tysięcy złotych, więc dobrze zastanówmy się, jaki telewizor możemy zakupić.

« Previous Entries Next Entries »

top