search
top

Architektura w sztuce romańskiej

Kościół romański wywodzi się z bazyliki wczesnochrześcijańskiej. Bryła takiego kościoła składa się z kilku brył geometrycznych. Są to prostopadłościany, graniastosłupy, ostrosłupy, stożki, walce i półwalce. Jednakże bywają również znacznie większe bazylikowe kościoły romańskie o pięciu nawach, kilku wieżach i przeróżnych przybudowanych kaplicach. Charakterystyczne dla architektury romańskiej jest sklepienie krzyżowe(dwie skrzyżowane kolebki sklepienia tworzą krzyż, a kolebkowe sklepienie wzmocnione jest tak zwanymi pasami sklepiennymi, czyli gurtami). Wielkość i wysokość budowli romańskich była zróżnicowana, tak samo jak kształt ich wież i hełmów. Zależało to głównie od miejsca, gdzie powstawała budowla. Kolumny z czasów romańskich były zazwyczaj niewysokie i mocne, zdobione dekoracją roślinną z kapitelem kostkowym. Jednymi z najcenniejszych świątyń romańskich w Polsce jest kościół benedyktynów w Mogilnie oraz kolegiata w tumie pod Łęczycą. Jeśli chodzi o rzut kościoła romańskiego, to przypomina on krzyż o dość krótkich ramionach. W kościołach tych nawa główna jest zwykle dwukrotnie szersza niż przylegające do niej z obu stron nawy boczne. Ramiona krzyża to nawa poprzeczna- transept. Nawę główną od naw bocznych oddzielają kolumny połączone półkolistymi arkadami.

Comments are closed.

top