search
top

„Ruiny baszty zamkowej w Ojcowie”

Dzieło pod tytułem „Ruiny baszty zamkowej w Ojcowie” stworzył polski malarz Wojciech Gerson. Artysta ten urodził się w Warszawie w roku tysiąc osiemset trzydziestym pierwszym roku, zmarł zaś w roku tysiąc dziewięćset pierwszym w swym rodzinnym mieście. Obraz pochodzi z roku tysiąc osiemset pięćdziesiątego. Namalowany został w technice olejnej na tekturze. Jest dość małych wymiarów. Mierzy dokładnie czterdzieści centymetrów, pięć milimetrów na trzydzieści centymetrów. Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz przedstawia tytułowe ruiny baszty. Kompozycja jest otwarta i statyczna. Barwy bardzo ciepłe dużo tu oranży i żółcieni oraz brązów. Gama barwna więc jest wąska. Plama ostra wyraźnie zaznaczona. Światłocień dość silny. Światło pada z boku jest ono realne. Nie uchwycone na planie obrazu. Na pierwszym planie znajduje się drzewo na drugim zaś boczna ściana baszty na trzecim tylna ściana. Dzieło to wywołuje jakiś nieokreślony niepokój i smutek. Nastrojem przypomina obrazy epoki romantyzmu. Przygnębiający nastrój pogłębiają odlatujące ptaki. Kolorystyka typowo jesienna. Obraz choć skromny to jednak wywołuje w widzu wiele odczuć.

Comments are closed.

top