search
top

Epoka wczesnego średniowiecza

Plemiona germańskie, takie jak: Ostrogoci, Wizygoci i Frankowie, zasłynęły z rozmaitych wyrobów. Na przykład brosz do spinania stroju, tak zwanych fibul, brosz w kształcie ptaków i gryfów; pochew i rękojeści mieczy a także całych zbroi. Wspaniałymi dziełami sztuki były również księgi zawierające teksty religijne, tak zwane kodeksy. Pisano je na pergaminie, niekiedy złotą farbą, a tekst zdobiono pięknymi iluminacjami. Pierwsze wielkie dzieła architektury wczesnego średniowiecza powstały za panowania Karola Wielkiego. Powstawały wtedy bazyliki. Ich nawę główną, zakończoną prezbiterium z półkolistą apsydą, przecinała, tworząc symbol krzyża, nawa poprzeczna zwana transeptem. W omawianej epoce budowano także kaplice centralne, tak zwane rotundy, wzniesione na planie koła(najsłynniejsza to kaplica przy pałacu Karola Wielkiego w Aachen). W cesarstwie Karola Wielkiego rozwijała się nadal sztuka ręcznie pisanych i ilustrowanych książek, między innymi z tekstami z Pisma Świętego. Księgi te czasem oprawiano w rzeźbione płytki z kości słoniowej albo w złote blachy wysadzane klejnotami. W średniowieczu pierwszymi budowlami były domy mieszkalne, które stawiano przede wszystkim w grodach.

Comments are closed.

top