search
top

„Popas czumaków przed karczmą”

Obraz pod tytułem „Popas czumaków przed karczmą ” namalował artysta Józef Brandt. Urodził się w Szczebrzeszynie w roku tysiąc osiemset czterdziestym pierwszym, zmarł zaś w tysiąc dziewięćset czternastym w Radomiu. Praca ta wykonana jest w technice olejnej na płótnie. Pochodzi z roku tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego. Jest dość małych wymiarów. Mierzy trzydzieści dziewięć centymetrów na pięćdziesiąt sześć centymetrów. Znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Jest w ciepłej tonacji. Scena zdaje się być o poranku lub o zachodzie słońca. Źródło światła naturalne i ciepłe. Kompozycja otwarta. Bardzo dużo postaci r maści. W centrum obrazu znajduje się wóz z sianem zaprzężony w woła. Przed wołem stoi koń ,a na ziemi leży źrebak. Kolo wozu gromadzą się ludzie. Są rozbici na różne grupki. Owy wóz stoi przed domen z słomianą strzecha. Obraz choć mały jest bardzo szczegółowy, artysta musiał mieć naprawdę wielkie zdolności. Światłocień jest wyraźnie zaznaczony. Widać duży kunszt artysty nawet przy tworzeniu zwierząt widać że zagłębił się on w anatomię gdyż widać poszczególne napięte mięśnie.

top